js如何判断浏览器是否为ie,以及检测ie版本号

js如何判断浏览器是否为ie

function isIE(){
    var userAgent = navigator.userAgent; //取得浏览器的userAgent字符串
    var isIE = userAgent.indexOf("compatible") > -1 && userAgent.indexOf("MSIE") > -1; //判断是否为IE11以下浏览器  
    var isIE11 = userAgent.indexOf('Trident') > -1 && userAgent.indexOf("rv:11.0") > -1;//判断是否是IE11浏览器  
    if(isIE || isIE11){
        return true;//是ie
    }else{
        return false;//不是ie
    }
}

js检测ie版本号

function IEVersion() {
    var userAgent = navigator.userAgent; //取得浏览器的userAgent字符串
    var isIE = userAgent.indexOf("compatible") > -1 && userAgent.indexOf("MSIE") > -1; //判断是否是IE11浏览器  
    var isIE11 = userAgent.indexOf('Trident') > -1 && userAgent.indexOf("rv:11.0") > -1;
    if(isIE) {
        var reIE = new RegExp("MSIE (\\d+\\.\\d+);");
        reIE.test(userAgent);
        var fIEVersion = parseFloat(RegExp["$1"]);
        if(fIEVersion == 7) {
            return 7;
        } else if(fIEVersion == 8) {
            return 8;
        } else if(fIEVersion == 9) {
            return 9;
        } else if(fIEVersion == 10) {
            return 10;
        } else {
            return 6;//IE版本<7
        }  
    } else if(isIE11) {
        return 11; //IE11  
    }else{
        return 0;//不是ie浏览器
    }
}

这是前端js判断浏览器是否为ie,以及检测ie版本号的方法,除了前端判断,我们还可以在后端判断。
下面是后端php判断浏览器是否为ie,以及检测ie版本号的方法

php如何判断浏览器是否为ie,以及检测ie版本号

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: